BOKA OM TREVAR’N 2010

Trevarelokalet er blitt omtalt som Strømmens store, lille hus. Her har mange generasjoner av strømlinger hatt sin daglige gange, i foreninger, i selskapelighet, i korøvelser og mye, mye annet. Nå er husets historie samlet mellom to permer. Det er Steinar Bunæs som har stått for skriving og foto, og Per Høstland har gitt boka et tiltalende grafisk uttrykk.

trevarn.omslag9:Layout 1

Romerike Historielag ba Kolbjørn Sundby om å anmelde boken i sitt medlemsblad Skytilen: Sundby skriver blant annet dette:

Gjennom det opplegg som er valgt, er boka blitt noe langt mer enn en bygningshistorie. Ved å knytte fremstillingen til de foreninger som gjennom årene har vært brukere av Trevarelokalet, har det lykkes å gjøre boka til en liten kulturhistorie. Her vrimler det av navn og ansikter som er kjent for gamle strømlinger. Og når det hevdes at den frivillige innsatsen i samfunnslivet er imponerende stor i dag. viser boka at den sannelig ikke var mindre imponerende før, til tross for at ressurstilgangen var så mye mindre den gang.

For Romerike Historielag er det grunn til å gratulere med en nydelig bok også hva layouten angår. Vi håper at mange – veldig mange – vil benytte mørke vinterkvelder til å lese om disse fjerne år, og glede seg over det arbeid ildsjelene har gjort for å bevare Trevar’n. De eldre kan mimre, de yngre kan skaffe seg et interessant innblikk i hvorledes livet på Strømmen artet seg i den tid.

Boken kan fortsatt skaffes. Prisen er kr 100,-.

Kontakt Steinar Bunæs på 40204126 eller e-post steinarbu@gmail.com

img_5004