BRANNINSTRUKS

1. Brann må straks varsles brannvesenet over telefon nr. 110

2. Få ut alle som er truet av røyk og brann

3. Forsøk å slukke

4. Lukk dører og vinduer

5. Møt og informer brannvesenet når de kommer