HISTORIEN OM TREVAR’N

Trevar`n ble oppført i 1895 som et velferdsbygg for arbeiderne ved den da ni år gamle Strømmen Trævarefabrik, kalt arbeiderlokalet. Allerede fra starten ble det brukt som spiselokale innenfor arbeidstiden og fest- og forsamlingslokale på kveldstid og i helgen. Samtidig ble det benyttet som demonstrasjonshus for fabrikkens kunder. Fra 1921 til 1931 hadde Strømmen Sparebank sitt første ekspedisjonslokale her.

 

cropped-901-trevarn.pin_.dyp-kopi-2-2.jpg

Det er utarbeidet egen logo for prosjektet. Logoen er lagt inn på pins som selges for 100 kroner til alle som vil kjøpe den, da følger medlemskap i Trevar’ns Venner med på kjøpet. Sigbjørn Strømmen har stått for komposisjonen, Per Høstland har ansvaret for design, og produsent er Artisti AS.

 

Strømmen Sanitetsforening kjøpte huset i 1933 og brukte det til ulike formål fram til kommunen kjøpte huset i 1982. Siden da var huset fast klubblokale for Strømmen og Lillestrøm Skiklubb, Strømmen og Skjetten Sanitetsforening og Lions Club Strømmen. Fra 2005 til 2009 sto huset med unntak av vaktmesterboligen i annen etasje ubrukt, dette skyldtes omfattende skader i fundament og gulv.

 

t1

Postkort fra rundt 1905. Trevarelokalet ligger rett bak skorsteinen, i forgrunnen lav trebru over Sagelva. I bakgrunnen til venstre en av Ambgårdene, og bak den Bråte gård i det fjerne.

 

Huset representerer en viktig arv fra Strømmen Trævarefabriks storhetstid fra 1884 til 1929, en av landets tre første ferdighusfabrikker med eksport til alle verdensdeler – selv til Antarktis ble det levert hus fra fabrikken. Det er av stor kulturhistorisk verdi at huset nå er bevart som et representativt byggverk fra denne perioden. Huset vil også ha interesse som et bygningshistorisk dokument som kan vise hvordan ferdighus ble produsert på denne tiden.

 

Strømmen Trævarefabriks grunnleggere Christen A. Segelcke og Gabriel Kielland

 

Trevarelokalet – planer og snitt.

Trevarelokalet – planer og snitt.

 

Tegning fra Riksantikvarens arkiv. © ”Tagblomst” – tegning av dragehale som var brukt på Trevar`n .

 

Trevarelokalet kort etter at Strømmen Sanitetsforening overtok lokalet i 1933 med foreningens skilt over den åpne verandaen.

 

Østfasaden med sidesporet i forgrunnen fotografert rundt 1933. Sidesporet var avgjørende for en rask og effektiv transport til markedene i inn- og utland. Helt til venstre ser vi sagmesterboligen Sletta.