REGLER FOR UTLEIE

All leie skal forskuddsbetales. Leieforholdet trer i kraft når kontrakten er returnert i undertegnet stand. Dersom betalingsfrist for leie overskrides har utleier rett til å leie ut lokalene til andre. Dersom kontrakten annulleres senere enn 1 mnd. før utleie skal finne sted, vil leietaker bli belastet med 50% av leiesummen.

RYDDING

Etter bruk skal lokalene være ferdig ryddet og feiet, kjøkkenet rent angitt sted. Se bruksanvisning for oppvaskmaskin som er slått opp på utleier i forhold til ovenstående, vil bli etterfakturert leietager.

BRANN

Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruksen. Den er gjengitt på hjemmesiden og henger også godt synlig flere steder i lokalet. Det må vises stor forsiktighet ved bruk av åpen flamme og elektriske farlige apparater i lokalene. Brannfarlig avfall skal tømmes i spesielt merket fakler. Fakler kan kun brukes utendørs og bare i dertil monterte holdere.

VARSLING

Brannvarslingsanlegget tåler ikke innebruk av stjerneskudd, heller ikke iskakefakler og lignende. (Stearinlys går bra).

LEIETAKER

Leietaker plikter å føre nødvendig tilsyn med sine gjester og er ansvarlig for enhver skade forårsaket av gjester eller leietaker selv under leieforholdet.

SKADER

Utgifter i forbindelse med eventuelle brekkasje på glass og porselen, eller andre skader som måtte oppstå, vil bli etterfakturert leietaker.

TIDSPUNKT

Arrangementet skal avsluttes senest kl. 00.30 når neste dag er virkedag. Fredag, lørdag og evt. dagen før høytids- og helligdag, skal arrangementet avsluttes senest kl. 03.00. Lokalet må være ferdig ryddet og feiet senest kl.

Gaver, rester av mat/drikke, klær etc. må fjernes fra lokalet etter endt arrangement dersom ikke annet er spesielt avtalt. Utleier har intet ansvar for leietakers private eiendeler.

PRIS

Det tas forbehold om prisendringer. Ved en allerede inngått leieavtale, skal leietaker varsles senest 3 måneder før leiedato om eventuelle prisendringer.

Kontrakten kan kanselleres ved force majeure, herunder brann, generalstreik, landesorg, naturkatastrofe og krig.