TREVAR’N

Kjært barn har mange navn: Siden det ble reist i 1895 har lokalet i Sagdalsveien 24 i Strømmen blitt kalt både Arbeiderlokalet, Trevarelokalet, Trevar’n, Saniteten og Skiklubblokalet. Det er nok begrepet Trevar’n som har en særlig god klang i Strømmen.

I 2005 hadde huset fått så store råteskader at det måtte stenges.
Slik sto det i fire år, men i kulturminneåret 2009 var tiden inne for en aksjon. Tre foreninger med et nært forhold til huset fikk stor respons da de inviterte til dannelsen av TREVAR`NS VENNER.

5. mai samme år ble styre og byggekomité etablert, og 2. juni gikk startskuddet. Fem år senere sto første etasje klar til bruk. Arbeidet med annenetasje og utearealene er i gang, men uten at dette sjenerer bruken av hovedetasjen.

Lokalet har gode audiovisuelle hjelpemidler, og kan anbefales til bruk for møter og sammenkomster. Se mer om dette under Utleie.

img_0487