UTLEIE

Historie

Trevarelokalet er et verneverdig hus i dragestil, oppført i 1895 som velferdshus for Strømmen Trævarefabrik. I mer enn 100 år tjente det som møte- og festlokale for Strømmens befolkning. Mer enn 35 foreninger har hatt sitt tilholdssted der i kortere eller lengre tid. Etter at fabrikken gikk konkurs i 1929 var lokalet eid av Strømmen Sanitetsforening i femti år, men fra 1983 eies det av Skedsmo kommune.

Restaurering

I 2005 måtte lokalet avstenges på grunn av råteangrep. I 2009 ble så Trevar’ns Venner dannet for å hindre videre forfall og å sette det i skikkelig stand. Restaureringen pågikk fra 2009 til 2014 i nært samarbeid med Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen.

Utstyr

Ved restaureringen er lokalet ført tilbake til sitt opprinnelige uttrykk så langt det har vært mulig. Samtidig er det modernisert på områder som isolasjon, oppvarming og ventilasjon. AV-utstyret har høy standard med fastmontert projektor og nedfellbar fremviserskjerm, dertil et godt lydanlegg med fire faste høyttalere.

Kapasiteter

 • Salen har en maksimalkapasitet på 52 gjester ved bordoppsett.
 •  Kjøkkenet har utstyr som tilsvarer denne kapasiteten
 • Det er installert spesialoppvaskmaskin som kreves for selskapslokaler.
 • Garderobe og foajé er kombinert. Her finnes to sittegrupper.

Utleie

 • Dette er et verneverdig, nyrestaurert hus, og må behandles deretter.
 • Vi tillater derfor ikke barneselskap eller dansefester.
 • Nedre grense for fødselsdager er 50 år.
 • Vi kan maksimalt ta 52 gjester ved bordoppsett.
 • Reservasjon kan gjøres med Sølvi Schöning Lie, telefon 47 24 06 95 eller epost solvislie@hotmail.no
 • En bestilling er ikke endelig før skriftlig bekreftelse er mottatt.
 • Lokalet leies ubetjent.
 • Prisene i skjemaet nedenfor er veiledende. Endelig beløp avtales via epost.

Kontrakten utstedes i 2 eksemplarer. Det ene eksemplaret returneres oss i undertegnet stand senest en uke etterat kunden har mottatt det. Dersom kontrakten ikke er oss i hende inne 14 dager fra utstedt dato, anser vi reservasjonen som  annullert.

Faktura sendes kunden ca. 1 måned før utleiedato, med forfall etter 14 dager.

Formular for søknad om skjenkebevilling finner man på Skedsmo kommunes hjemmeside www.skedsmo.kommune.no eller tlf. 66 93 80 00. Unntak fra bevillingsplikt. Lokalet må leies ut til en privatperson, som alternativ til eget hjem. Dette unntaket er bestemt for de tilfelle der arrangementet er en del av den private sfære.